Firma SIXENSE obejmuje następujące specjalności: Inżynieria, monitorowanie, oprogramowanie i cyfryzacja oraz rozwiązania cyfrowe wspierające graczy sektora naftowego i gazowego w ich wysiłkach na rzecz osiągnięcia najlepszych wyników.

Nasze zespoły są zaangażowane w cały cykl życia aktywów naszych klientów: przed rozpoczęciem projektu i na etapie budowy. Dbamy też o jakość gotowego budynku poprzez prace konserwacyjne mające na celu zagwarantowanie optymalnego bezpieczeństwa w zakładzie oraz współdzielenie i redukcję kosztów.