MENȚIUNI LEGALE

Editor:  Site-ul SIXENSE este proprietatea Soletanche Freyssinel, societate pe acțiuni simplificată (SAS), cu un capital de 214.265.025 de euro, înmatriculată la Registrul Comerțului și Societăților din Nanterre sub numărul 562 134 544, având sediul la 280, avenue Napoléon Bonaparte 92500 RUEIL MALMAISON – Franța – Tel.: + 33 (0)1 47 76 42 62.
Nr. de înregistrare în scopuri de TVA FR 56 562 134 544

Creare și dezvoltareAgenția Thalamus

CONDIȚII GENERALE DE ACCES ȘI DE UTILIZARE

Site-ul www.sixense-group.com are ca scop să furnizeze informații referitoare la societățile mărcii SIXENSE, atât angajaților săi, cât și oricărui public profesional sau privat care dorește să cunoască marca și realizările sale („utilizatorii”).

În temeiul legii nr. 2004-801 din data de 6 august 2004 referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, modificare a legii nr. 78-17 din data de 6 ianuarie 1978 referitoare la informații , fișiere și libertăți, site-ul a fost declarat la Comisia Națională de Informatică și Libertăți (CNIL – Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) sub numărul 2120609.

Utilizarea site-ului se supune respectării Condițiilor generale de acces și de utilizare detaliate mai jos și legislației aplicabile în Franța. Orice persoană care accesează site-ul se angajează să respecte aceste Condiții generale de acces și de utilizare.

Soletanche Freyssinet se străduiește să asigure cât mai bine posibil exactitatea și actualizarea informațiilor difuzate pe acest site, al cărui conținut își rezervă dreptul să îl corecteze, în orice moment și fără preaviz. Cu toate acestea, Soletanche Freyssinet nu poate garanta precizia sau exhaustivitatea informațiilor  furnizate pe acest site. Prin urmare, Soletanche Freyssinet își declină orice responsabilitate cu privire la:

 • orice întrerupere, suspendare sau funcționare necorespunzătoare a site-ului;
 • pierderea de date;
 • apariția bug-urilor;
 • orice inexactitate sau omisiune cu privire la informațiile disponibile pe site;
 • orice prejudicii care rezultă din intruziunea frauduloasă a unui terț, inclusiv virusuri și malware care au dus la modificarea informațiilor puse la dispoziție pe acest site.

De asemenea, Soletanche Freyssinet își rezervă dreptul să modifice și să actualizeze, în orice moment, accesul la site, precum și Condițiile generale de acces și de utilizare. Aceste modificări și actualizări au caracter obligatoriu pentru utilizator, care, în consecință, trebuie să consulte cu regularitate această rubrică pentru a verifica Condițiile generale în vigoare.

Soletanche Freyssinet își rezervă dreptul de a modifica și/sau a înlătura parțial sau integral acest site, fără preaviz și fără a trebui să îi informeze în prealabil pe utilizatorii de internet.

Soletanche Freyssinet declină orice responsabilitate pentru dificultățile întâmpinate în timpul accesării site-ului său sau pentru orice deficiență de comunicare.

 

CONȚINUTUL SITE-ULUI

1 – Proprietatea intelectuală

Toate elementele din conținutul acestui site, inclusiv mărcile, brevetele, textele, ilustrațiile, fotografiile, siglele, sloganurile, sunetele, aplicațiile software și alte materiale de pe site-ul web sunt proprietatea societății Soletanche Freyssinet și/sau a societăților Grupului, sau care fac obiectul unei autorizări.

Soletanche Freyssinet își rezervă toate drepturile de proprietate intelectuală (incluzând mărcile, brevetele, drepturile de autor) atașate elementelor sus-numite. Orice reproducere, reprezentare, utilizare sau modificare, oricare ar fi procedeul și suportul aferent, totală sau parțială a site-ului, a unuia sau a mai multor elemente care îl compun și/sau a mărcilor care sunt reproduse în scopuri publicitare și/sau comerciale, fără să fi obținut consimțământul scris al Soletanche Freyssinet, este strict interzisă. Nu poate fi atribuit niciun drept de licență pentru niciunul dintre aceste elemente fără autorizarea scrisă din partea Soletanche Freyssinet sau a unui terț deținător al drepturilor.

Cu toate acestea, utilizatorul este autorizat să reprezinte și/sau să reproducă elementele site-ului exclusiv pentru utilizare privată, sub rezerva indicării în mod sistematic a oricărei mențiuni de drept de autor sau a oricărui drept de proprietate intelectuală care poate apărea eventual pe pagina sau paginile care vor fi reproduse.

2 – Bază(-e) de date

Soletanche Freyssinet interzice în mod expres orice reutilizare, reproducere sau extragere a elementelor bazelor de date conținute în site, astfel cum sunt acestea protejate de lege din data de 1 iulie 1998 de transpunere a Directivei Europene din 11 martie1996 privind protecția juridică a bazelor de date. Reutilizarea, reproducerea sau extragerea neautorizată angajează răspunderea utilizatorului.

3 – Dreptul la imagine

Clienții, partenerii și, la modul general, toate persoanele reprezentate în fotografiile și filmele publicate în acest site și-au dat consimțământul pentru utilizarea imaginii lor în cadrul campaniilor produse pentru Soletanche Freyssinet, pentru mărcile sale, pentru societățile sale sau pentru partenerii și clienții săi, pentru deținătorii și managerii de proiecte sau subcontractanții săi, în special Soletanche Freyssinet.

Angajații și directorii Soletanche Freyssinet ale căror imagini sunt utilizate pe acest site și-au exprimat consimțământul pentru utilizarea acestor documente iconografice în cadrul comunicării externe a Grupului.

Utilizatorii site-ului nu au voie să facă niciun fel de reproducere, reprezentare sau utilizare a acestor fotografii sau filme fără acordul prealabil scris al Soletanche Freyssinet. Orice utilizare, chiar parțială a acestor documente, prin încălcarea obligației menționate anterior, îl expune pe autor procedurilor de urmărire în justiție.

 

LINK-URI HYPERTEXT

Site-ul poate conține linkuri hipertext către alte site-uri sau alte surse, care nu sunt nici exploatate și nici controlate de Soletanche Freyssinet. Soletanche Freyssinet nu poate fi considerată responsabilă de aceste site-uri, de conținutul lor, de funcționarea, actualizarea, conformitatea și exactitatea lor, de modul în care acestea pot fi utilizate, inclusiv de daunele cauzate de malware-ulsau virușii  propagați în timpul conectării la surse externe.

Este responsabilitatea utilizatorilor de internet să ia toate măsurile adecvate pentru protecția materialelor, a datelor sau programelor informatice, în special împotriva virușilor informatici care circulă în rețea.

Orice creare de hyperlinkuri cu acest site este interzisă fără acordul prealabil scris al Soletanche Freyssinet.

 

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Anumite informații referitoare la activitatea utilizatorului pe acest site pot fi colectate în mod automat. Aceste informații sunt destinate societății Soletanche Freyssinet și vor putea servi drept bază pentru studii, statistici, măsurări ale audienței și alte analize pentru îmbunătățirea și dezvoltarea site-ului.

Cookie-urile sau identificatorii de conexiuni sunt utilizați pe site și sunt păstrați temporar pe terminalul informatic al utilizatorului, cum ar fi computerele, tabletele și/sau smartphone-urile, pentru a facilita navigarea pe site și a optimiza calitatea site-ului. Aceste cookies pot fi refuzate de utilizator, sub rezerva alegerilor și opțiunilor pe care utilizatorul și le poate exprima în orice moment.

În temeiul legii franceze „Informatică și Libertate” nr. 78-17 din data de 6 ianuarie 1978, fiecare utilizator al site-ului beneficiază de dreptul de acces, de modificare, de rectificare și de ștergere a datelor care îl vizează, drepturi pe care și le poate exercita în orice moment scriind la info@soletanchefreyssinet.com.

 

POLITICA DE COOKIES

1 – Generalități

Soletanche Freyssinet colectează datele strict necesare în următoarele scopuri:

 • realizarea de statistici și optimizarea site-ului;
 • trimiterea de documente în cadrul solicitărilor efectuate pe site-ul nostru;
 • transmiterea de informații referitoare la societatea noastră și la activitatea sa;
 • răspunsurile la solicitările primite și transmiterea de informații despre serviciile oferite;
 • și transmiterea de informații direcțiilor de resurse umane ale mărcilor Grupului, pentru gestionarea candidaturilor dumneavoastră în cadrul ofertelor de muncă care este posibil să vă fi atras atenția în afara acestui site sau a candidaturilor dumneavoastră spontane.

Informațiile (nume, prenume, adrese, e-mailuri) colectate în aceste scopuri și care ne sunt indispensabile pentru a răspunde cererilor dumneavoastră sunt identificate printr-un asterisc pe formularele de colectare. Dacă nu completați aceste câmpuri obligatorii, nu vom fi în măsură să răspundem cererilor dumneavoastră.

Atunci când candidați în mod spontan, recunoașteți și acceptați în mod expres că datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate de Soletanche Freyssinet și/sau una sau mai multe societăți ale Grupului Soletanche Freyssinet vizat(e) de oferta de muncă pentru care ați candidat, pentru a vă evalua candidatura și a comunica cu dumneavoastră, dacă este cazul. Direcția de sisteme informatice a Soletanche Freyssinet a instituit măsuri de securitate și confidențialitate pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor dumneavoastră, oricare ar fi localizarea geografică a societății Grupului destinatară a datelor, fie că aceasta este situată în cadrul Uniunii Europene sau într-o altă țară.

În orice caz, Soletanche Freyssinet nu transmite datele dumneavoastră cu caracter personal părților terțe decât dacă:

 • ne-ați dat acordul dumneavoastră prealabil pentru partajarea acestor informații;
 • Soletanche Freyssinet sau una dintre societățile sale trebuie să partajeze aceste informații cu părți terțe pentru a vă furniza serviciul pe care îl solicitați;
 • Soletanche Freyssinet sau una dintre societățile sale este somată de către o autoritate judiciară sau orice altă autoritate administrativă să îi comunice informațiile.

2 – Refuzul de înregistrare a cookie-urilor

Puteți refuza înregistrarea cookie-urilor modificând setările browserului dumneavoastră de internet. Totuși, această operațiune va avea ca efect ștergerea tuturor cookie-urilor utilizate de browser, inclusiv a celor utilizate de alte site-uri web, ceea ce poate duce la alterarea sau pierderea anumitor setări sau informații. Ștergerea cookie-urilor poate fi de natură să modifice, sau chiar să îngreuneze navigarea pe site-ul web.

Vă informăm că vă puteți opune înregistrării cookie-urilor configurând browserul web în modul următor:

Pentru Microsoft Internet Explorer 10.0 și versiunile ulterioare:
1. Alegeți meniul „Instrumente” (sau „Tools”), apoi „Opțiuni internet” (sau „Internet Options”).
2. Faceți clic pe fila „Confidențialitate” (sau „Confidentiality”).
3. Selecționați nivelul dorit cu ajutorul cursorului.

Pentru Firefox:
1. Alegeți meniul „Instrumente” > „Opțiuni”.
2. Faceți clic pe opțiunea „Viață privată”.

Pentru Safari 3.x pentru Mac OS X:
1. Alegeți meniul „Editări”.
2. Faceți clic pe opțiunea „Preferințe”.
3. Faceți clic pe opțiunea „Securitate”.
4. Faceți clic pe „Afișare cookies”.

 

LEGISLAȚIA APLICABILĂ

Site-ul web www.sixense-group.com este redactat în limbile franceză, engleză și spaniolă. În caz de litigiu, prevalează versiunea în limba engleză. Aceste Condiții generale de acces și de utilizare fac obiectul legislației franceze.  Orice litigiu cu privire la aplicarea, executarea și/sau interpretarea acestor Condiții generale de acces și de utilizare va fi înaintat instanțelor din jurisdicția Curții de Apel din Paris.

Soletanche Freyssinet își rezervă dreptul de a intenta o acțiune în justiție în caz de nerespectare a oricăreia dintre aceste Condiții, oricare ar fi natura acesteia.

 

© Fototeca VINCI și filialele sale, Toate drepturile rezervate, Fototeca SIXENSE, Philippe Beuf, Stephane Candé, Shutterstock, Augusto DA SILVA-Graphix Images.