Monitorizare

De 20 de ani, suntem specialiști în soluții și servicii de monitorizare de înaltă calitate.

Pentru companiile de construcții, autoritățile contractante și operatori, detectăm, măsurăm și modelăm fenomenele geotehnice, structurale și de mediu.

Transformăm datele în informații cu valoare adăugată ridicată, pentru a vă da posibilitatea de a lua decizii adaptate.

Monitoring structurel Monaco

MONITORIZARE STRUCTURALĂ ȘI GEOTEHNICĂ

SIXENSE étude acoustique sur le projet Eole, La Défense

MONITORIZAREA MEDIULUI

monitoring de santé structurelle des ouvrages d'arts SHM par SIXENSE

STRUCTURAL HEALTH MONITORING (SHM)

MONITORIZARE STRUCTURALĂ ȘI GEOTEHNICĂ

Serviciile noastre integrate de monitorizare vă dau posibilitatea să reduceți riscurile legate de construcția și exploatarea structurilor. Asigurăm monitorizarea continuă și în timp real a șantierelor și a lucrărilor aflate în exploatare. Datorită expertizei noastre în tehnologiile de vârf, realizăm lucrări pentru metrouri, tuneluri, drumuri, căi ferate, baraje, excavații urbane, clădiri, stadioane, alunecări de teren.

Răspundem nevoilor specifice ale proiectelor voastre și propunem soluții specifice sau globale: studii preliminare, proiectare, furnizare, instalare, configurare, formare și întreținere a sistemului de monitorizare.

Misiunea noastră este să furnizăm în cel mai scurt timp informații precise și fiabile referitoare la comportamentul pământului și al structurilor.

MONITORIZAREA ÎN FAZA DE CONSTRUCȚIE SAU ÎN VECINĂTATEA UNUI ȘANTIER

În întreaga lume, asistăm la creșterea sensibilității față de riscuri și la extinderea exigențelor în domeniul prevenirii și dezvoltării durabile. Autoritățile contractante, managerii de proiecte, managerii de active și companiile de lucrări trebuie să anticipeze și să prevină riscurile și să își asigure deciziile de intervenții, optimizând costurile și termenele.

Propunem soluții specifice pentru a crește siguranța și pentru a optimiza gestionarea riscurilor în timpul realizării lucrărilor de construcții civile. Serviciile noastre acoperă o paletă largă de tehnologii automate și manuale: senzori geotehnici, structurali și de mediu și soluții inovatoare de topografie automată și de monitorizare prin satelit.

De asemenea, măsurile noastre ne dau posibilitatea să urmărim comportamentul structurilor existente, subterane sau de suprafață, în timpul realizării lucrărilor în vecinătate.

 

MONITORIZAREA LUCRĂRILOR AFLATE ÎN EXPLOATARE

Sprijinim autoritățile contractante publice și private – stat, colectivități, companii industriale, concesionari – pentru monitorizarea activelor lor aflate în exploatare.

SIXENSE dispune de know-how, instrumente și metode specifice pentru instrumentarea structurilor cablate și pretensionate, informații-cheie pentru gestionarea structurilor cu cabluri cum ar fi podurile hobanate și suspendate, precum și pentru lucrările din beton precomprimat.

Sistemele noastre SHM (Structural Health Monitoring) au fost implementate în întreaga lume pentru a investiga și supraveghea structuri complexe si diverse. Datorită experienței noastre, putem interveni în condiții dificile, propunând instrumentații deosebit de durabile, inclusiv atunci când acestea sunt instalate în lucrări pe mare, în medii extreme sau în zone ATEX (zone cu risc de explozie).

 

Soluții:

Solutions

Datorită tehnologiei InSAR (Interferometry for Synthetic Aperture Radar), soluția de monitorizare prin satelit Atlas de la SIXENSE, de referință la nivel mondial, asigură măsurarea cu precizie a mișcării pământului deasupra unei lucrări îngropate, a unei clădiri sau a unei infrastructuri.

Soluția Atlas poate fi utilizată în diferite stadii ale lucrărilor: în etapele preliminare, pentru a furniza datele studiilor prealabile unei operațiuni; în cursul execuției, pentru a asigura monitorizarea; în perioada de supraveghere sau pe toată durata lor de viață. În acest din urmă caz, de exemplu, este utilizată pentru a urmări comportamentul global al unui oraș întreg sau al unei mari structuri, pentru a detecta orice anomalie în raport cu o situație așteptată. Este necesară combinația optimă între lungimea de undă și rezoluția imaginii, frecvența de orbitare și geometria de observație adaptată condițiilor proiectului, pentru a atinge densitatea maximă a punctelor de măsurare și o precizie de până la 2 mm.

Principalul avantaj al soluției Atlas este legat de amplasamentul senzorului, care se găsește în spațiu. Măsurătorile pot acoperi zone vaste fără a fi necesară o intervenție la fața locului. Acestea furnizează o analiză detaliată a deformărilor suprafeței, fie că sunt legate de lucrări, fie de alte evenimente, și fac posibilă cuantificarea mișcărilor și, eventual, a întinderii zonei afectate.

Datorită dimensiunii imaginii înregistrate prin satelit și posibilității de a selecta geometria cea mai adecvată a datelor obținute, datele despre mișcarea pământului sunt disponibile pentru zone întinse. Acestea vin să completeze informațiile furnizate de alte tehnici de monitorizare și supraveghere clasică.

SAR (Synthetic Aperture Radar) sunt senzori activi. Aceștia pot culege informații zi și noapte, chiar și printre nori, ceea ce reprezintă un avantaj major al tehnologiei.

Valoarea noastră adăugată:

- Precizie înaltă a măsurătorilor: precizia vitezei medii de mișcare la sol +/-2 mm
- Posibilitatea de a măsura datele anterioare colectate prin satelit
- Densitate ridicată a punctelor, fără nicio instalație: > 15.000 puncte pe km2
- Cost controlat datorită dimensiunii mari a imaginilor prin satelit.

Crossrail la Londra

SIXENSE sprijină în prezent construcția rețelei metropolitane Crossrail, care va traversa Londra de la est la vest, unul dintre cele mai mari șantiere de infrastructură feroviară din Europa din ultimii ani. În acest sens, compania utilizează instrumentul Atlas și soluția software de vizualizare Geoscope, două instrumente aparținând SIXENSE. Pentru supravegherea tasărilor pe termen lung, Serviciul Tehnic al proiectului Crossrail căuta o soluție inovatoare și rentabilă pentru a măsura micile deplasări cauzate de consolidările diferitelor șantiere din vecinătatea Zonei de Influență Geotehnică (ZIG) a lucrărilor. Clientul a ales instrumentul Atlas de la SIXENSE pentru acest proiect care a început în 2013 și este încă în desfășurare. Imaginile pentru acest șantier sunt obținute cu ajutorul satelitului TerraSAR-X, o constelație de doi sateliți diferiți, fabricați de Airbus Defense & Space. Acest satelit de ultimă generație se caracterizează printr-o rezoluție a imaginii și un control al orbitei de înaltă calitate. Acesta captează imagini la fiecare 11 zile, în funcție de modul Stripmap: fiecare imagine obținută acoperă o suprafață de 30 km lățime și de 50 km lungime, cu o rezoluție în pixeli de 3x3 m. Zona învecinată cu aliniamentul tunelului Crossrail, care cuprinde cei 500 m de o parte și de alta a șantierului, este prelucrată la fiecare trei luni.

Programul software GEOSCOPE centralizează datele și le transformă în informații. Acest sistem de monitorizare și de alarmă în timp real asigură colectarea și gestionarea datelor pentru managementul riscurilor tehnice în proiectele de construcții.

City Rail Link (CRL) din Auckland

City Rail Link (CRL) din Auckland (Noua Zeelandă) leagă cartierul Britomart de centrul orașului. Construcția acestui tunel reprezintă o provocare majora și necesită metode solide și inovatoare pentru a controla lucrările. 
Numeroase imobile istorice se află în zona lucrărilor, astfel că asigurarea siguranței lor este primordială. Intervenția noastră a reprezentant garanția viabilității proiectului pentru toate părțile interesate (asigurători, companiile generale, proprietarii de terenuri).

Propunem soluții geodezice inovatoare de monitorizare automata  a suprafețelor.

Sistemele noastre CYCLOPS și CENTAUR măsoară mișcările structurilor în timp real, la distanță, în 3D, cu o precizie de sub 1 mm. Cu ajutorul sistemelor noastre teodolit în rețea cu și fără ținte, optimizăm problemele legate de geometrie și meteorologie.

Soluțiile noastre de topografie automatizată fac posibile efectuarea de operațiuni autonome și reconfigurarea rapidă a dispozitivelor în funcție de evoluția proiectelor.

Pentru a obține o precizie optimă, o acoperire spațială vastă și flexibilitate sporită, soluția noastră software de calcul integrează măsurătorile sistemelor în rețea, cuplând tehnologiile noastre Cyclops și/sau Centaur.

Cyclops: Grand Paris Express

Extinderea liniei de metrou către nord constituie prima etapă a acestui proiect uriaș, având ca obiectiv decongestionarea liniei 13, care este în prezent la capacitatea maximă de exploatare. Am fost aleși pentru a asigura serviciile de investigații pentru acest proiect. Săpăturile sunt realizate într-un subsol compus în principal din nisip de Beauchamp și, întrucât zona lucrărilor este foarte urbanizată, supravegherea stabilității clădirilor în zonele traversate este indispensabilă. Instrumentația instalată cuprinde o gamă largă de dispozitive, dintre care în jur de douăzeci de tehnologii Cyclops de-a lungul traseului, inclinometre, mărci tensiometrice, senzori de vibrații, piezometre etc. A fost mobilizată o echipă permanentă la fața locului, pentru a pregăti și gestiona sistemul de investigații în timpul realizării stațiilor și al săpării tunelului. Unul dintre aspectele sensibile ale acestui proiect a fost supravegherea mișcărilor în RER C.

CENTAUR: Metroul din Rennes

În cadrul extinderii rețelei de metrou în Rennes, este realizată o nouă linie B, integral automatizată.
Sensibilitatea clădirilor de-a lungul traseului, precum și densitatea construcției și populației, inerente oricărui centru urban, sunt contexte geologice și geotehnice complexe.
Începând din 2013, SIXENSE asigură serviciile de investigații pentru a urmări structurile și terenul în zona de influență a lucrărilor. Pe fiecare dintre cele 9 stații și 6 puțuri, echipa noastră a fost responsabilă de instalațiile tuturor senzorilor și instrumentelor de măsură, precum și de obținerea și prelucrarea datelor pe toată durata lucrărilor. De atunci, am implementat sistemul CENTAUR de urmărire topografică automatizată fără prisme, pentru a măsura continuu tasările în suprafața drumurilor în zonele sub care trecea utilajul de săpare a tunelului.

MONITORIZAREA MEDIULUI

Pentru a înțelege impactul în timp real al activităților asupra mediului și infrastructurii, vă propunem soluțiile și serviciile noastre de monitorizare a mediului: expertize privind zgomotul, calitatea aerului și vibrațiile.

Soluțiile noastre asigură controlul mediului sonor al șantierelor, zonelor industriale, parcurilor eoliene etc.; măsoară perturbările legate de traficul urban și feroviar, vibrațiile transmise pe cale solidă, expunerea la praf și particule.

Soluții:

Solutions

O îmbunătățire a gestionării fazei de exploatare, un instrument de ajutor pentru luarea deciziilor accesibil încă din stadiul inițial, durate mai scurte ale studiilor și acusticieni focalizați pe subiectele cu valoare adăugată ridicată (consultanță și optimizări în serviciul proiectului). Prin felul în care este proiectată, tehnologia Eolesense® favorizează anticiparea și gestionarea riscurilor și facilitează evaluarea fiabilă a sensibilității proiectului dumneavoastră. Această tehnologie brevetată de către echipele noastre asigură o mai bună valorificare a parcului dumneavoastră pentru revânzare.

Metroul din Rennes

A doua linie de metrou din Rennes cuprinde 15 stații repartizate pe 12 km și prezintă o sensibilitate de mediu deosebită, în special în ceea ce privește vibrațiile. Pentru a asigura respectarea cerințelor de reglementare și a preveni orice impact semnificativ, a fost definit un dispozitiv complet de monitorizare a zgomotului și vibrațiilor ambientale. Compania SIXENSE, care fusese deja implicată în misiunea de consultanță pentru prima linie, în 2002, a convins diferitele părți interesate de pertinența ofertei sale și a fost responsabilă de implementarea, monitorizarea și analiza datelor referitoare la zgomot și vibrații.

Metroul din Londra

În cadrul proiectului de modernizare a stației Bond Street a metroului din Londra, i s-a solicitat companiei SIXENSE să implementeze un sistem de supraveghere în timp real pentru a măsura nivelul zgomotului și al vibrațiilor la suprafață, înaintea lucrărilor și ulterior. Au fost desfășurate ample lucrări de construcție, demolare, excavare în fundație, săpare a tunelului, monitorizându-se totodată zgomotul și vibrațiile produse de aceste activități, pentru a limita impactul asupra metroului londonez și bunurilor din jur. Pentru a controla eventualele depășiri ale pragurilor prestabilite în cursul lucrărilor sensibile, au fost trimise alerte persoanelor responsabile de proiect, când acestea aveau loc.

Valoarea noastră adăugată:

Echipele noastre vin în ajutorul identificării provocărilor voastre și vă propun o expertiză pe măsură: consultanță, monitorizare, ingineria zgomotului, vibrațiilor și calității aerului.

STRUCTURAL HEALTH MONITORING (SHM)

MONITORIZAREA LUCRĂRILOR AFLATE ÎN EXPLOATARE

Sprijinim autoritățile contractante publice și private de lucrări – stat, colectivități, companii industriale, concesionari – pentru monitorizarea activelor lor aflate în exploatare.

SIXENSE dispune de know-how, instrumente și metode specifice pentru instrumentarea structurilor cablate și pretensionate, informații-cheie pentru gestionarea structurilor cu cabluri cum ar fi podurile hobanate și suspendate, precum și pentru lucrările din beton precomprimat.

Sistemele noastre SHM (Structural Health Monitoring) au fost implementate în întreaga lume pentru a investiga și supraveghea structuri complexe diverse. Datorită experienței noastre, putem interveni în condiții dificile, propunând instrumentări deosebit de durabile, inclusiv atunci când sunt instalate în lucrări pe mare, în medii extreme sau în zone ATEX (zone cu risc de explozie).

Sistemele noastre SHM (Structural Health Monitoring) au fost implementate în întreaga lume pentru a investiga și supraveghea structuri complexe diverse. Datorită experienței noastre, putem interveni în condiții dificile, propunând instrumentări deosebit de durabile, inclusiv atunci când sunt instalate în lucrări pe mare, în medii extreme sau în zone ATEX (zone cu risc de explozie).

 

Soluții

Solutions

  • Mize:

Gestionarea siguranței unei lucrări vechi care prezintă un risc particular

Gestionarea siguranței unei lucrări vechi și care prezintă un risc particular

  • Soluția:

Instalarea unui rețele de senzori de comunicare integrați într-un sistem EverSense® prin furnizarea de indicatori operaționali

  • Referințe: 

Podul Rion Antirion, podurile peste Bosfor (primul, al doilea și al treilea), Podul insulei Russky, Ohio River Bridge, Viaductul Millau

Parc des Princes, Stadionul din Vancouver

Barja plutitoare N’Kossa, Platforma off-shore Dong Siri, răcitoarele de la Chinon

  • Mize:

Măsurarea deformărilor și solicitărilor în structuri

Detectarea defectelor ascunse înainte ca acestea să fie vizibile

  • Soluții:

Caracterizarea lucrărilor prin măsurători dinamice și analiza vibrațiilor

Măsurarea efortului în beton

Măsurarea tensiunii barelor

Detectarea ultrasonică a firelor rupte/corodate din cabluri

Detectarea golurilor și a semnelor de coroziune în învelișurile de pre compresie