JOGNYILATKOZAT

A webhelyet szerkeszti:  A SIXENSE webhely a Soletanche Freyssinet egyszerűsített részvénytársaság (SAS) tulajdona, amely 214 265 025 euró alaptőkével rendelkezik, a nanterre-i kereskedelmi és cégjegyzékben az 562 134 544 számon jegyezték be, társasági székhelye 280, avenue Napoléon Bonaparte 92500 RUEIL MALMAISON – Franciaország – Tel.: + 33 (0)1 47 76 42 62.

Közösségi adószám: FR 56 562 134 544

Létrehozás és fejlesztésAgence Thalamus

ÁLTALÁNOS HOZZÁFÉRÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A www.sixense-group.com webhely célja, hogy a SIXENSE márka vállalataira vonatkozó információkat szolgáltasson, mind a munkatársainak, mind a szakmai vagy egyéni közönségnek, aki szeretné megismerni a márkát és az általa megvalósított eredményeket („felhasználók”).

Az adatvédelemről szóló 1978. január 6-i 78-17 számú, a természetes személyek személyes adatainak védelméről szóló 2004. augusztus 6-i 2004-801. számú törvénnyel módosított adatvédelmi törvény értelmében a webhelyet a Francia Adatvédelmi Hatóságnál (CNIL) bizottságnál a 2120609 számon bejelentették.

A webhely használatát az alábbiakban részletezett Általános hozzáférési és felhasználási feltételek, valamint a Franciaországban érvényes törvények szabályozzák. Bárki, aki a webhelyre belép, beleegyezik abba, hogy betartja az Általános hozzáférési és felhasználási feltételeket.

A Soletanche Freyssinet arra törekszik, hogy a lehető legjobban biztosítsa a webhelyen közzétett információk pontosságát és frissítését, és fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa annak tartalmát. A Soletanche Freyssinet azonban nem garantálhatja a webhelyen megjelenő információk pontosságát illetve teljességét. A Soletanche Freyssinet ezért nem vállal felelősséget a következőkért:

 • a webhely megszakítása, felfüggesztése vagy rendellenes működése,
 • adatvesztés,
 • hibák jelentkezése,
 • bármilyen pontatlanság vagy mulasztás a webhelyen elérhető információkkal kapcsolatban,
 • minden kár, amelyet harmadik fél illetéktelen behatolása okozott, ideértve a vírusokat és rosszindulatú programokat is, amelyek megváltoztatták a webhelyen közzétett információkat.

A Soletanche Freyssinet fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a webhely elérését, valamint az Általános hozzáférési és felhasználási feltételeket bármikor módosítsa és frissítse. Ezek a módosítások és frissítések kötelező érvényűek a felhasználó számára, akinek rendszeresen ellenőriznie kell ebben a szakaszban az aktuális Általános hozzáférési és felhasználási feltételeket.

A Soletanche Freyssinet fenntartja a jogot a webhely teljes vagy részbeni módosítására és/vagy törlésére az internethasználók előzetes értesítése vagy tájékoztatása nélkül.

A Soletanche Freyssinet nem vállalja a felelősséget a weboldalhoz való hozzáférés vagy kommunikációs problémák során felmerülő nehézségekért.

 

A WEBHELY TARTALMA

1 – Szellemi tulajdon

A webhelyen található összes elem – ideértve a védjegyeket, szabadalmakat, szövegeket, illusztrációkat, fényképeket, logókat, szlogeneket, hangokat, szoftvereket és a webhelyen található egyéb anyagokat – a Soletanche Freyssinet és/vagy a Csoportot alkotó társaságok tulajdonát képezi, vagy engedélyköteles.

A Soletanche Freyssinet a fent említett elemekkel kapcsolódó összes szellemi tulajdonjogot fenntartja (ideértve a védjegyeket, szabadalmakat és szerzői jogokat). Szigorúan tilos a webhelynek, egy vagy több alkotóelemének, és/vagy a reklám- és/vagy kereskedelmi céllal ott elhelyezett védjegyek bármilyen eljárással, bármilyen formában, bármilyen felületen történő teljes vagy részleges többszörözése, ábrázolása, használata vagy módosítása a Soletanche Freyssinet írásos beleegyezése nélkül. Semmilyen jog vagy engedély nem adható ezen elemek bármelyikére a Soletanche Freyssinet vagy jogosult harmadik fél írásbeli engedélye nélkül.

Mindazonáltal a felhasználó jogosult a webhely elemeit kizárólag magáncélra ábrázolni és/vagy többszörözni, feltéve, ha minden esetben feltünteti az esetleg a másolt oldalakon szereplő szerzői jogokat vagy más szellemi tulajdonjogokat.

2 – Adatbázis

A Soletanche Freyssinet kifejezetten tiltja a webhelyen lévő olyan adatbázisokban található elemek bármilyen felhasználását, többszörözését vagy kinyerését, amelyek az adatbázisok törvényes védelméről szóló 1996. március 11-i Európai irányelvet átültető 1998. július 1-jei törvény oltalma alatt állnak. Az engedély nélküli felhasználás, többszörözés vagy adatkinyerés a felhasználó felelőssége.

3 – A képmáshoz fűződő jog

A megbízók, partnerek, és általában a weboldalon közzétett fényképeken és filmekben ábrázolt személyek hozzájárultak ahhoz, hogy a Soletanche Freyssinet, annak márkái, társaságai vagy partnerei, megbízói, beruházói, kivitelezői vagy alvállalkozói – beleértve a Soletanche Freyssinet alvállalkozóit – számára készített kampányok részeként képmásukat felhasználják.

A Soletanche Freyssinet munkatársai és vezetői, akiknek ezen a webhelyen a képmása felhasználásra került, hozzájárultak ahhoz, hogy ezeket az ikonográfiai dokumentumokat a Csoport külső kommunikációja kapcsán felhasználják.

Ezeket a fényképeket és filmeket a webhely felhasználója csak a Soletanche Freyssinet előzetes írásbeli engedélyével többszörözheti, ábrázolhatja vagy használhatja fel bármilyen módon. Ezeknek a dokumentumoknak a fent említett kötelezettség megszegésével történő bárminemű, akár részleges felhasználása esetén elkövetőjével szemben büntetőeljárás indul.

 

HIPERHIVATKOZÁSOK

A webhely tartalmazhat olyan más webhelyekre vagy internetes forrásokra mutató hiperhivatkozásokat, amelyeket nem a Soletanche Freyssinet üzemeltet vagy ellenőriz. A Soletanche Freyssinet nem vállalja a felelősséget ezekért a webhelyekért, tartalmukért, működésükért, frissítésükért, megfelelőségükért és pontosságukért, a felhasználók által történő használatukért – ideértve a vírusok vagy rosszindulatú programok által okozott károkat, amelyek a külső forrásokra történő csatlakozáskor terjedtek el.

Az internetfelhasználók feladata, hogy minden megfelelő intézkedést megtegyenek eszközeik, adataik vagy informatikai szoftverjeik védelmében, többek között a hálózaton terjedő vírusokkal szemben.

Erre a webhelyre mutató bármilyen hiperhivatkozás létrehozása tilos a Soletanche Freyssinet előzetes írásbeli beleegyezése nélkül.

 

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

A webhelyen a felhasználók tevékenységével kapcsolatos bizonyos adatok automatikusan gyűjthetők. Az információkat a Soletanche Freyssinet számára gyűjtik, és tanulmányok, statisztikák, közönségmérés és egyéb elemzések alapjául szolgálhatnak a webhely javítása és fejlesztése céljából.

Cookie-kat vagy munkameneti cookie-kat használnak a webhelyen, és azokat ideiglenesen a felhasználó informatikai terminálján, például számítógépeken, tableteken és/vagy telefonokon tárolják, hogy meg könnyítsék a webhelyen történő böngészést, és optimalizálják a webhely minőségét. Ezeket a cookie-kat a felhasználó elutasíthatja a felhasználó által bármikor kifejezhető döntésektől és opcióktól függően.

Az 1978. január 6-i 78-17. számú francia adatvédelmi („Informatique et Liberté”) törvény értelmében a webhely minden felhasználója jogosult az őt érintő adatokhoz való hozzáférésre, módosításra, helyesbítésre és törlésre, és jogának mindenkori gyakorlásához a következő címre kell írnia:info@soletanchefreyssinet.com.

 

A COOKIE-KRA VONATKOZÓ IRÁNYELVEK

1 – Általános tudnivalók

A Soletanche Freyssinet szigorúan az alábbi célok eléréséhez gyűjt adatokat:

 • statisztikák készítése és a webhely optimalizálása,
 • dokumentumok küldése a webhelyünkhöz intézett kérések kapcsán,
 • cégünkre és tevékenységére vonatkozó információk továbbítása,
 • a kapott kérésekre adott válaszok, és információk átadása az ajánlott szolgáltatásokról,
 • továbbá információk átadása a Csoport márkáinak humánerőforrás-főosztályaira, hogy kezeljék az Ön munkaajánlatra benyújtott jelentkezését, ha az felkeltette a figyelmét ezen a webhelyen kívül, vagy a spontán jelentkezéseket.

Az ezeknek a céloknak az eléréséhez gyűjtött információk (név, utónév, cím, e-mail-cím), amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy eleget tegyünk a kérésének, csillaggal vannak megjelölve az adatgyűjtő űrlapokon. Ha nem tölti ki ezeket a kötelező mezőket, kérésének nem áll módunkban eleget tenni.

Azzal, hogy Ön spontán jelentkezik, elismeri és kifejezetten beleegyezik abba, hogy személyes adatait a Soletanche Freyssinet és/vagy a Soletanche Freyssinet Csoport egy vagy több, az Ön által megpályázott munkaajánlat által érintett társasága felhasználja, hogy pályázatát értékelje, és adott esetben felvegye Önnel a kapcsolatot . A Soletanche Freyssinet információs rendszereinek főosztálya biztonsági és adatvédelmi intézkedéseket tett, hogy adatainak biztosítsa a megfelelő védelmi szintet, függetlenül a Csoport adatok küldése által érintett társaságának földrajzi helyzetétől, akár az Európai Unió területén, akár a világ egy másik országában található.

A Soletanche Freyssinet semmi esetre sem adja át személyes adatait harmadik félnek, illetve csak akkor, ha:

 • Ön előzetes hozzájárulását adta ezeknek az információknak a megosztásához,
 • a Soletanche Freyssinet-nek vagy egyik társaságának meg kell osztania harmadik féllel ezeket az információkat ahhoz, hogy az Ön által kért szolgáltatásnak eleget tudjon tenni,
 • a Soletanche Freyssinet-t vagy az egyik társaságát igazságügyi hatóság vagy bármely más közigazgatósági hatóság szólítja fel az információ közlésére.

2 – A cookie-k visszautasítása

A cookie-kat visszautasíthatja, ha módosítja internetes böngészőjének beállításait. Ez a művelet azonban a böngésző által használt minden cookie törlésével jár, beleértve a más webhelyek által használtakat is. Ez bizonyos beállítások vagy információk megváltozásához vagy elvesztéséhez vezethet. A cookie-k törlése módosíthatja vagy megnehezítheti a webhelyen történő böngészést.

Tájékoztatjuk, hogy a cookie-k elutasítását a következő módon állíthatja be a böngészőjén:

Internet Explorer 10.0. vagy annál későbbi verzió:

 1. Válassza ki az „Eszközök” (vagy „Tools”), majd az „Internetbeállítások” (vagy „Internet options”) menüt.
 2. Kattintson az „Adatvédelem” (vagy „Confidentiality”) fülre.
 3. Válassza ki a kurzor segítségével a kívánt szintet.

Firefox esetén:

 1. Válassza ki az „Eszközök”, majd az „Opciók” menüt.
 2. Kattintson az „Adatvédelem” opcióra.

Safari 3.x (Mac OS X) esetén:

 1. Válassza ki a „Szerkesztés” menüt.
 2. Kattintson a „Preferenciák” opcióra.
 3. Kattintson a „Biztonság” opcióra.
 4. Kattintson a „Cookie-k megjelenítése” pontra.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

A www.sixense-group.com webhely francia, angol és spanyol nyelven készült. Jogvita estén a francia nyelv az érvényes. Az Általános hozzáférési és felhasználási feltételek a francia jog hatálya alá tartoznak.  Az Általános hozzáférési és felhasználási feltételek alkalmazásával, végrehajtásával és/vagy értelmezésével kapcsolatos minden jogvitát a Párizsi Fellebbviteli Bíróság (Cour d’Appel de Paris) elé kell benyújtani.

A Soletanche Freyssinet fenntartja a jogot arra, hogy jogi lépéseket tegyen a Feltételek be nem tartása esetén, függetlenül annak természetétől.

 

© Photothèque VINCI et ses filiales DR, Photothèque SIXENSE, Philippe Beuf, Stephane Candé, Shutterstock, Augusto DA SILVA-Graphix Images.