BEZPIECZEŃSTWO

Naszym największym atutem są ludzie, dlatego ich bezpieczeństwo jest dla nas kwestią priorytetową. Leży u podstaw naszych projektów i stanowi fundamentalną wartość w naszych relacjach z klientami i zainteresowanymi stronami.

Aby zapewnić bezpieczeństwo na doskonałym poziomie, wdrożyliśmy strategię opierającą się na:

  • Zaangażowaniu wszystkich na każdym szczeblu i rozwijaniu naszych standardów i dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa we wszystkich naszych jednostkach biznesowych
  • Zdefiniowaniu właściwych celów i wskaźników efektywności
  • Wykorzystaniu najnowszych technologii do zwiększenia efektywności przy jednoczesnym obniżeniu ryzyka
  • Dostosowaniu się do lokalnych warunków, aby przestrzegać obowiązujących norm i przepisów
  • Regularnym prowadzeniu szkoleń
  • Codziennej komunikacji z naszymi partnerami w celu przedyskutowania konkretnego ryzyka występującego w danym miejscu i zastosowania środków naprawczych
  • Regularnej analizie wszystkich potencjalnie wypadkowych zdarzeń oraz wdrażaniu odpowiednich działań zapobiegawczych