Engineering

Experții noștri oferă consultanță autorităților contractante, birourilor de proiectare și întreprinderilor de construcții.

Clienții noștri trebuie să se confrunte cu provocări tehnice, de reglementare și bugetare. Noi le punem la dispoziție o gamă de instrumente și soluții digitale concepute să securizeze și să optimizeze fazele de construcție și de întreținere.

Oferim sprijin clienților noștri în transformarea digitală și lucrăm pentru domeniile de activitate ale viitorului.

 

Soluții

SIXENSE sismique sans source - geophysique

GEOTEHNICĂ

bâtiments

CLĂDIRI ȘI INFRASTRUCTURA

SIXENSE étude acoustique sur le projet Eole, La Défense

MEDIU

vue de la terre depuis l'espace

REZISTENȚĂ LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE

études avancées par SIXENSE

STUDII AVANSATE

GEOTEHNICĂ

Dăm vizibilitate subsolurilor pentru a vă ajuta să vă securizați proiectele

Misiunea noastră este să reducem riscurile și costurile asociate. Obiectivul nostru este să înțelegem mizele clienților noștri, să propunem metode geofizice pertinente și inovatoare și să garantăm interpretări fiabile.

Solutions

Dispunem de o gamă de metode și instrumente de investigații geofizice cu ajutorul cărora putem caracteriza pământurile și depista eventuale anomalii.

Miza proiectului: securizarea evoluției unui proiect de infrastructură

Soluția noastră: detectarea prezenței cavităților

Miza: Optimizarea dimensiunii și numărului de coloane de Jet Grouting

Soluția: Metoda brevetată Cyljet

Sissterra® este exemplul demersului nostru de inovație în serviciul clientului. În parteneriat cu Sisprobe, un start-up francez expert în prelucrarea datelor seismice, echipele noastre au reușit să aplice această tehnică de investigații seismice fără sursă, provenită din domeniile cercetării în vulcanologie și petrol și gaze, în domeniul clădirilor și lucrărilor publice.

Mize:

 • Optimizarea lucrărilor la suprafață și în subsoluri;
 • Asigurarea siguranței bunurilor și persoanelor.

Soluția: Cunoașterea și controlarea riscurilor cu privire la subsoluri, pentru o mai bună optimizare a metodei de construcție:

 • Detectarea variațiilor de modificare a subsolurilor;
 • Identificarea zonelor cu riscuri.

Beneficii:

 • O metodă care face posibilă avansarea mai rapida a unui utilaj de săpare înainte și în timpul construcției;
 • Control asupra întregului lanț valoric, de la achiziții la valorificarea datelor;
 • Limitarea riscurilor pentru construcția clădirilor;
 • Optimizarea costurilor cu lucrările de îmbunătățire a pământului.

Referință: Premiul VINCI 2017 pentru inovație

Valoarea noastră adăugată

Investițiile constante în inovație, pentru a dezvolta metode și instrumente de avangardă în domeniul investigațiilor geofizice

CLĂDIRI ȘI INFRASTRUCTURA

Prevenim riscurile si contribuim la optimizarea ciclului de viață al lucrărilor

Le propunem clienților noștri soluții pentru construcția și gestionarea optimizată a lucrărilor pe tot parcursul ciclului de viață al acestora. Îi sprijinim în tranziția digitală printr-un demers de optimizare a prelucrării datelor, precum și prin dezvoltarea instrumentelor și domeniilor de activitate ale viitorului.

Dispunem de o varietate de instrumente și de expertiză pentru a răspunde problemelor de evaluare a stării activelor, de proiectare și de optimizare a lucrărilor de reabilitare și modernizare.

 

Soluții

Solutions

Pe durata ciclului său de viață, structura unei clădiri sau a unei lucrări de construcții civile poate fi afectată de o alterare a materialelor sale sau de apariția unor defecte structurale de origini diverse (defecte de construcție, seism, incendiu, explozie, evoluția condițiilor de exploatare). Aceste evenimente pot să reducă nivelul de eficiență al unei lucrări, să-i compromită durabilitatea sau să pună în pericol siguranța utilizatorilor. Dispunem de o varietate de instrumente și de expertiză pentru a evalua amploarea acestor degradări și originea lor.

 • Inspecție și supraveghere
  • Inspecție vizuală
  • Inspecție digitalizată
  • Teleinspecție (drone)
  • Monitorizare
 • Investigații și controale nedestructive la fața locului
  • Recunoașterea structurilor
  • Caracterizarea materialelor
  • Diagnosticarea patologiilor
  • Evaluarea precomprimării
 • Analize și teste de laborator
  • Patologia și durabilitatea betoanelor
  • Armături metalice (beton armat, precomprimare)
  • Vopsele și tencuieli speciale
  • Lianți și zidărie

Pe toată durata ciclului de viață al unei lucrări, responsabilii administratori ai activelor trebuie să mențină nivelul de eficiență a lucrărilor lor și să asigure securitatea bunurilor și a utilizatorilor.

Domeniul ingineriei structurilor existente asigură un răspuns eficace la aceste probleme. Constrângerile specifice intervenției asupra structurilor în folosință necesită un grad înalt de competențe tehnice și o stăpânire a mediilor acestora.

 • Diagnosticarea materialelor și expertiza privind durabilitatea
  • Îmbătrânirea și patologia materialelor
  • Expertiza straturilor de protecție
  • Evenimente majore (incendiu, defect de proiectare)
 • Expertiză structurală și evaluarea capacității de susținere
  • Recalcularea convențională reglementară
  • Recalcularea nereglementară
  • Modelarea avansată
 • Ingineria reparațiilor și întreținerii
  • Studii de reparație a structurilor
  • Studii de consolidare
  • Definirea unor soluții de protecție și sustenabilitate
 • Gestionarea proiectelor și controale
  • Gestionarea proiectelor pentru proiectare
  • Gestionarea proiectelor pentru execuția și conducerea lucrărilor
  • Efectuarea de controale de audit pe șantier

Autoritățile contractante trebuie să-și gestioneze în prezent activele într-un mediu bugetar, tehnic și de reglementare din ce în mai complex și restrictiv. Acestea trebuie să vegheze la menținerea unui nivel maxim de eficiență, asigurând totodată siguranța bunurilor și a persoanelor.

Printr-o abordare pro activă și globală, ajutăm să structurați, justificați și optimizați gestionarea și întreținerea proiectelor voastre. Oferim expertiza noastră pentru a pune în practică strategii eficace de gestionare a activelor, care facilitează ierarhizarea priorităților de intervenție și optimizarea costurilor de întreținere.

Misiunile noastre:

 • Audit și structurarea activelor
  • Due Diligence
  • Evaluarea riscurilor
  • Vizualizarea datelor
  • Asistență pentru instalarea de instrumente de management al activelor
 • Optimizarea gestionării
  • Definirea strategiilor de întreținere
  • Simulări și pronostic de îmbătrânire
  • Justificarea și optimizarea investițiilor printr-o abordare științifică
  • Consultanță în domeniul digitalizării și gestionării cu tehnologia BIM

Valoarea noastră adăugată

 • O abordare globală a mizelor: oferim clienților noștri soluții individualizate, prin combinarea capacităților noastre;
 • O inovație constantă pentru a dezvolta metode și instrumente performante în domeniile investigațiilor structurilor și gestionării activelor;
 • Expertiza de ultimă oră în domeniul ingineriei structurilor existente: straturi protectoare speciale, patologiei materialelor, protecția catodică, modelare avansată, investigațiile nedestructive

MEDIU

Cuantificăm și reducem riscurile problemelor voastre legate de zgomot, vibrații și calitatea aerului.

Vă îndrumăm în fiecare etapă a proiectelor voastre pentru a vă da posibilitatea de a gestiona impacturile asupra mediului și sănătății pe termen lung. Echipele noastre vă ajută să identificați problemele și vă propun un serviciu individualizat, prin intermediul unei duble competențe în consultanță și monitorizare.

Fie că aveți nevoie de evaluarea riscurilor, de definirea unor soluții pentru reducerea la minimum a impacturilor, fie de asigurarea monitorizării și facilitării comunicării, experții noștri vă pun la dispoziție peste 30 de ani de experiență în domeniile energiei, industriei și infrastructurilor.

 • Consultanță
 • Ingineria zgomotului, vibrațiilor și a calității aerului
 • Monitorizare

 

Soluțiile:

Solutions

O îmbunătățire a gestionării fazei de exploatare, un instrument de ajutor pentru luarea deciziilor accesibil încă din stadiul inițial, durate mai scurte ale studiilor și acusticieni focalizați pe subiectele cu valoare adăugată ridicată (consultanță și optimizări în serviciul proiectului). Prin felul în care este proiectată, tehnologia EOLESENSE® favorizează anticiparea și gestionarea riscurilor și asigură evaluarea fiabilă a sensibilității proiectului. Această tehnologie brevetată de către echipele noastre asigură o mai bună valorificare a parcului pentru revânzare.

Anticiparea și diagnosticarea impactului proiectelor dumneavoastră asupra mediului

 • Studii de impact cu privire la zgomot și vibrații
 • Monitorizarea mediului
 • Modelare

Gestionarea impacturilor și optimizarea investițiilor dumneavoastră

 • Simulare digitală
 • Studiul variabilelor
 • Plan de acțiune cu beneficii, costuri și constrângeri
 • Dimensionarea soluțiilor

Facilitarea schimburilor între părțile interesate

 • Monitorizarea individualizată a mediului
 • Raportări dedicate fiecărei părți interesate
 • Formare și sensibilizare

REZISTENȚĂ LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE

Concepem, construim și operăm rezistența proiectelor voastre la schimbările climatice.

Schimbările climatice sunt o realitate. Este nevoie să determinăm evoluția orașelor, teritoriilor și infrastructurii pentru a asigura siguranța și sustenabilitatea lor.

Regândim ciclul de viață al proiectelor dumneavoastră, al infrastructurilor și utilizărilor lor, pentru a integra sisteme de protecție și de adaptare capabile să facă față evenimentelor imprevizibile și evoluțiilor climatice viitoare.

Soluții

 

Solutions

Diagnosticări teritoriale și a proiectelor

Evaluări tehnice și financiare

Instruiri, audit și punere în conformitate

Întreținerea și monitorizarea predictiva

Servicii de date meteo climaterice

Proiecte de infrastructura

Asistență pentru gestionarea proiectelor

Integrarea de soluții tehnice

STUDII AVANSATE

Ca experți și consultanți în structuri, proiectăm, optimizăm lucrările voastre și asigurăm sustenabilitatea lor în fața unor probleme complexe.

Îi sprijinim pe clienții noștri pe tot parcursul ciclului de viață al infrastructurilor lor, oferindu-le consultanță din partea experților noștri și instrumente digitale de ultimă generație.

Soluții

Solutions

Pentru lucrările cu particularități complexe prin natura sau mediul lor, inginerii noștri experți vă oferă consultanță și concep soluții inovatoare, menite să vă ajute să vă realizați proiectele, cu grijă pentru respectarea prevederilor în vigoare și controlul costurilor.

études avancées phase conception - SIXENSE

Pentru proiectele aflate în faza de proiectare sau de execuție, metodele noastre de studii avansate asigură optimizarea cantităților de materie primă de utilizat pentru a îndeplini cerințele prevăzute in normative în raport cu abordările clasice ale studiilor.

Proiectul FLEUR – AREVA

În faza finală de proiectare, reducerea greutății totale scheletului clădirilor de depozitare a recipientelor de pastrare a materialelor a fost realizata prin analiza neliniară a riscului de explozie externă.

Instalația de cercetare militară nucleară

Optimizarea armăturilor structurii de beton a unei clădiri supuse riscului de explozie internă este importantă pentru a garanta stabilitatea sa după un eveniment.

études avancées de pérennisation - SIXENSE

Pentru lucrările care prezintă deficiențe structurale, expuse unor evenimente imprevizibile noi sau pentru care trebuie justificată prelungirea duratei de viață, caracterizăm lucrările existente și validăm soluțiile de adaptare sau de consolidare care facilitează atingerea obiectivelor urmărite.

Protecția unui turn de răcire – Institutul Laue Langevin

Odată cu lecțiile învățate după Fukushima, noile evenimente imprevizibile identificate trebuie luate în seamă în cazul amenințărilor asupra instalațiilor nucleare. Am conceput și confirmat un scut pentru turnul de răcire ILL, care să fie rezistent la șocul unui camion luat de o viitura, ceea ce ar face posibilă menținerea turnului existent și continuarea funcționării unității în cauză.

Villa soleil

Proiectul face parte dintr-o expertiză judiciară a unui obiectiv cu mai multe blocuri de unități locative și care prezintă deficiențe structurale. SIXENSE a intervenit pentru inspecția lucrărilor, realizarea de calcule pentru a stabili situația actuală și recomandarea soluțiilor de consolidare, pentru a identifica un raport optim între costuri și performanță care să ofere siguranță construcției. Elementele obiective prezentate au dus la clarificarea punctelor de vedere ale părților implicate în conflictul judiciar.

études avancées - innovation - SIXENSE

Participăm în mod activ la dezvoltarea de metode și instrumente inovatoare de modelare și simulare a componentelor mecanice ale materialelor și structurilor. Suntem membri ai unor comisii și grupuri de cercetări științifice (AFPS, AFGC, comunicări științifice și tehnice) și alocam 20% din activitatea noastră pentru cercetare și dezvoltare.

Code ASTER

Acest software de modelare și de calcule multifizice cu elemente finite este dezvoltat de EDF. Asigurăm supravegherea rulării codurilor de calcul și a soluției de business asociate acestui software.

Proiectul Vercors

Acest proiect vizează activitățile de cercetare și dezvoltare pentru elaborarea de noi metode de caracterizare a fenomenelor termo-hidro-dinamice, pe baza unor teste reale în clădirea unui reactor de testare. Studiile actuale conduc către un nou model predictiv care face posibilă calcularea debitelor scurgerilor de aer prin micro fisurile din betonul armat și precomprimat, din cauza încărcărilor de sarcină accidentale.

Valoarea noastră adăugată

În cazul în care vă confruntați cu situații complexe, venim cu răspunsuri solide la problemele voastre, în așa fel încât să vă puteți garanta costul proiectelor și gestionarea lucrărilor