Platforme digitale

Fructificați datele neexploatate, digitalizați-vă procesele.

Compania viitorului va fi digitală. Iată de ce vă oferim îndrumare într-un demers coerent de digitalizare a proceselor. Soluțiile noastre software sprijină opțiunile metodologice pe care doriți să le valorificați.

Digitalizarea proceselor și utilizarea datelor ca resurse sunt complementare. Dacă sunt bine gestionate, datele dumneavoastră constituie o resursă valoroasă. Anticipați riscurile și luați deciziile adecvate.

Soluțiile noastre reflectă spiritul nostru de întreprinzător, sunt agile, inovatoare și avansate. Acestea răspund celor mai precise nevoi, în sectoarele construcțiilor, gestionării infrastructurilor sau imobiliarelor.

 

Soluții:

outils plateforme visibles sur écrans

PLATFORMĂ

DigitalSite utilisé sur tablette sur un chantier

SOFTWARE

les équipes SIXENSE en session de travail - illustration des services

SERVICII

PLATFORMĂ

Creăm platforme digitale pentru a-i sprijini pe clienții noștri în digitalizarea infrastructurilor lor în mod global, ținând cont de cerin‏țele specifice ale  domeniilor lor de activitate.

Platformele noastre vă dau posibilitatea să vă reduceți riscurile operaționale, financiare, umane și contractuale, având acces la informații complete și precise referitoare la contextul tehnic și activitățile de pe teren.

SOFTWARE

Realizăm software pentru monitorizarea și gestionarea infrastructurilor și șantierelor

Solutions

Difuzați standardele de calitate în interiorul șantierului și organizați-vă datele pentru a optimiza procesele, datorită:

 • Formularelor ergonomice și ușor de utilizat
 • Gestionării electronice a documentelor (GED) securizată, care funcționează în medii neconectate
 • Gestionării riguroase și controlate a rezervelor

Toate informațiile culese pot fi poziționate pe planuri 2D sau 3D și sunt accesibile când lucrați din locuri diferite

GED
Acces în timp real la toate documentele

Informații centralizate, disponibile pentru toate părțile

 • O arhitectură a documentelor adaptată și personalizată
 • Gestionarea drepturilor de acces
 • Căutarea de informații după cuvinte-cheie
 • Vizualizarea modelelor 4D/5D

Urmărirea și trasabilitatea activităților

 • Accesul permanent la istoric
 • Viziune statistică asupra stadiului lucrărilor
 • Difuzarea de alerte și notificări
 • Verificarea conformității

Gestionarea ciclului de viață al documentelor

 • Gestionarea datelor de valabilitate
 • Editarea centralizată a borderourilor
 • Crearea și gestionarea de întrebări frecvente

Supravegherea lucrărilor pe șantier
O planificare dinamică, pentru îmbunătățirea productivității Obiectivul „zero hârtii”.

Managementul și monitorizarea calității

 • Gestionarea procedurilor de control
 • Crearea de formulare specifice
 • Controlul cotelor în timpul inspecțiilor

Coordonarea echipelor și gestionarea timpului

 • Urmărirea stadiului lucrărilor
 • Reactivitate prin difuzarea instantanee a informațiilor
 • Responsabilizarea echipelor și controlul aplicațiilor

Optimizarea securității

 • Gestionarea optimă a calității, securității și mediului
 • Transmiterea instantanee a alertelor și riscurilor
 • Accesul permanent la istoricul incidentelor

Analiza
Indicatorilor și statisticilor pentru a avea o viziune globală asupra proiectului

Vizualizarea statistică și schematică a datelor

 • Stadiul precis al evoluției lucrărilor
 • Analiza ritmului de lucru
 • Urmărirea performanțelor persoanelor implicate

Distribuirea fără limite

 • Difuzarea fotografiilor și accesul permanent la acestea
 • Alegerea țintelor vizate
 • Crearea de rapoarte precise și detaliate

Anticiparea și planificarea întreținerii

 • Planificarea intervențiilor
 • Gestionarea echipamentelor și a materialului
 • Accesul la setul de instrumente al furnizorilor

O interfață intuitivă și geografică pentru aplicarea unor reglementări, metode, acțiuni asupra a mii de elemente constitutive ale infrastructurilor și activelor (autostrăzi, căi ferate, lucrări etc.)

Inventar / Geo localizare
Acces simplu, complet și rapid la totalitatea activelor

 • Interacțiunea cu un ansamblu de sisteme de gestionare existente
 • Identificarea și prezentarea defalcată a elementelor activelor și geo localizarea lor 2D sau 3D
 • Inventarierea informațiilor, fotografiilor, materialelor video, planurilor, documentelor și a oricăror alte informații calitative sau cantitative cu privire la structura activelor

Inspecție / Întreținere
Un instrument facil și util de colectare eficace a datelor de pe teren

 • Patrularea și raportarea incidentelor tehnice, operaționale și/sau de securitate
 • Efectuarea de vizite detaliate la punctele de supraveghere și/sau înregistrarea defectelor pe planuri, în modul conectat sau neconectat
 • Gestionarea proceselor de validare
 • Generarea rapoartelor de vizite
 • Planificarea, stabilirea priorităților și bugetarea acțiunilor de corecție

Analiză / Decizie
Interfețe personalizate pentru a vă ajuta la luarea deciziilor

 • Colectarea în timp real a datelor de la obiectele conectate și investigațiile în masă
 • Evaluarea situației activelor
 • Alegerea acțiunilor de întreprins
 • Analizarea datelor recoltate

Detectarea și controlarea riscurilor datorită soluțiilor noastre de monitorizare a solurilor și infrastructurilor.

 • Prelucrarea datelor în timp real: Geoscope furnizează datele despre supraveghere în timp real cu ajutorul unui motor puternic și polivalent de reducere a datelor . Acesta integrează orice tip de date (de la senzori, dataloggers, sisteme acustice, sisteme teodolit etc.) și oferă o vizualizare și calcule rapide despre lucrări simple și complexe.
 • Integrarea dinamică a informațiilor: Geoscope integrează date provenite din mai multe surse și în mai multe formate, în special cele de la servicii terțe: evoluția șantierului, documente sau fotografii.
 • Gestionarea alarmelor: Cu sistemul complet configurabil său de alarme automate, obțineți alerte în timp real, asigurând o urmărire optimă a proiectului.
 • Interfețe specifice: Interfețele diferitelor părți implicate în proiect pot fi personalizate, pentru a oferi informațiile cele mai pertinente.
 • Soluții Cloud, Desktop și Mobile: Utilizați  Geoscope în timp ce lucrați din locuri diferite: pe lângă versiunea pentru desktop, datele sunt disponibile și pe tabletă și smartphone.
 • Animații 3D și izolinii: Interfața clară și plăcută facilitează interpretarea simplificată a fenomenelor geotehnice și structurale.

SERVICII

Experții noștri tehnici și cei din domeniile de activitate aduc puterea digitalului în domeniile construcțiilor, gestionării infrastructurilor și patrimoniului imobiliar.

Vă oferim sprijin pentru transformarea și punerea în practică a noilor surse de venituri. Analizăm prin prisma domeniului de activitate procesele țintă, construim foaia de parcurs digitală a organizației ,creăm soluții specifice inovatoare pentru a răspunde provocărilor.