Platform solutions

Spraw, aby niewykorzystane dane przynosiły zyski, a procesy zostały przeniesione do świata cyfrowego.

Przedsiębiorstwo przyszłości będzie cyfrowe. Dlatego też wspieramy naszych klientów w kompleksowym podejściu do digitalizacji procesów. Nasze oprogramowanie wspiera wybory metodologiczne, których wartość chce się podkreślać na każdym kroku.

Cyfryzacja procesów i wykorzystanie danych jako zasobów są uzupełniającymi się krokami. Odpowiednio kontrolowane dane są cennym zasobem: warto przewidywać ryzyko i podejmować właściwe decyzje.

Nasze inteligentne, innowacyjne i drobiazgowe rozwiązania są odzwierciedleniem naszego ducha przedsiębiorczości. Spełniają one najbardziej specyficzne potrzeby naszych klientów w sektorze budownictwa, zarządzania infrastrukturą lub nieruchomości.

 

Rozwiązania:

outils plateforme visibles sur écrans

PLATFORMA

DigitalSite utilisé sur tablette sur un chantier

OPROGRAMOWANIE

les équipes SIXENSE en session de travail - illustration des services

USŁUGI

PLATFORMA

Tworzymy platformy cyfrowe, aby wspierać naszych klientów w cyfryzacji ich infrastruktury w sposób całościowy, uwzględniając specyfikę ich działalności.

Nasze platformy pozwalają ograniczyć ryzyko operacyjne, finansowe, ludzkie i umowne poprzez dostęp do kompletnych i dokładnych informacji na temat kontekstu technicznego i działalności w terenie.

OPROGRAMOWANIE

Tworzymy oprogramowanie do monitorowania i zarządzania infrastrukturą i budowami

Solutions

Rozpowszechnianie standardów jakości w samym sercu budowy i organizowanie danych w celu optymalizacji procesów jest możliwe dzięki takim narzędziom jak:

 • Ergonomiczne i łatwo modyfikowalne formularze
 • Zabezpieczone elektroniczne zarządzanie dokumentami działające w niezależnych środowiskach
 • Rygorystyczne i kontrolowane zarządzanie rezerwami

Wszystkie zebrane informacje mogą być umieszczone na planach 2D / 3D i są dostępne z dowolnego miejsca

Elektroniczne zarządzanie dokumentami
Dostęp w czasie rzeczywistym do wszystkich dokumentów

Scentralizowany dostęp do informacji dla wszystkich uczestników projektu

 • Dostosowana i spersonalizowana architektura dokumentów
 • Zarządzanie prawami dostępu
 • Wyszukiwanie informacji według słów kluczowych
 • Wizualizacja modeli 4D / 5D

Monitorowanie działalności

 • Stały dostęp do danych historycznych
 • Statystyczny przegląd sprawozdań z postępów prac
 • Emisja ostrzeżeń i powiadomień
 • Sprawdzanie zgodności z przepisami

Zarządzanie cyklem życia dokumentów

 • Zarządzanie datami ważności
 • Scentralizowane wydawanie wykazów
 • Tworzenie i zarządzanie dokumentów FQR

Monitorowanie budowy
Dynamiczne planowanie w celu zwiększenia wydajności Cel: zero papieru

Zarządzanie i monitorowanie jakości

 • Zarządzanie procedurami kontrolnymi
 • Tworzenie specjalnych formularzy
 • Kontrola wymiarów podczas inspekcji

Koordynacja zespołów i zarządzanie czasem

 • Monitorowanie postępów prac
 • Szybkość reagowania poprzez natychmiastowe rozpowszechnianie informacji
 • Zwiększanie odpowiedzialności zespołu i kontrola zastosowań

Optymalizacja bezpieczeństwa

 • Optymalne zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i ochroną środowiska
 • Natychmiastowe przekazywanie ostrzeżeń i informowanie o zagrożeniach
 • Stały dostęp do archiwalnych danych o wypadkach

Analiza
Wskaźniki i statystyki dla całościowego widoku projektu

Statystyczna i schematyczna wizualizacja danych

 • Precyzyjne sprawozdanie z postępów projektu
 • Analiza tempa prac
 • Monitorowanie wydajności pracowników

Udostępnianie bez limitu

 • Rozpowszechnianie i stały dostęp do zdjęć
 • Wybór odpowiednich celów
 • Tworzenie precyzyjnych i szczegółowych raportów

Przewidywanie i planowanie konserwacji

 • Planowanie działań
 • Zarządzanie zespołami i sprzętem
 • Dostęp do bazy dostawców

Stosowanie przepisów, metod i działań w odniesieniu do tysięcy obiektów infrastruktury i aktywów (autostrady, tory, obiekty itp.) w intuicyjnym i geograficznym interfejsie

Inwentaryzacja / Geolokalizacja
Prosty, kompletny i szybki dostęp do całości aktywów

 • Współdziałanie z zestawem istniejących systemów zarządzania
 • Identyfikacja i rozkład aktywów oraz geolokalizacja w 2D lub 3D
 • Określanie informacji, zdjęć, filmów, planów, dokumentów i wszelkich innych informacji jakościowych lub ilościowych dotyczących struktury aktywów

Inspekcja / Konserwacja
Łatwe i intuicyjne narzędzie terenowe do efektywnego zbierania danych

 • Wykrywanie i zgłaszanie incydentów technicznych, operacyjnych i/lub dotyczących bezpieczeństwa
 • Przeprowadzanie szczegółowych wizyt w punktach monitorowania i/lub wykrywanie usterek w planach w trybie online lub offline
 • Zarządzanie procesami zatwierdzania
 • Generowanie raportów z wizyt
 • Ustalanie planów, priorytetów i budżetów dotyczących działań naprawczych

Analiza / Decyzja
Spersonalizowane interfejsy wspierające użytkownika w podejmowaniu decyzji

 • Zbieranie danych z podłączonych obiektów w czasie rzeczywistym i masowe badanie
 • Ocena stanu aktywów
 • Wybór działań do przeprowadzenia
 • Analiza zgromadzonych danych

Wykrywanie i kontrola ryzyka dzięki naszym rozwiązaniom w zakresie monitorowania gleby i infrastruktury.

 • Przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym: Narzędzie Geoscope zapewnia dane monitorowania w czasie rzeczywistym za pomocą wydajnego i wszechstronnego silnika redukującego ilość danych. Łączy wszystkie typy danych (z czujników, rejestratorów danych, czujników akustycznych, teodolitów itp.) i zapewnia szybką wizualizację i obliczenia dla prostych i złożonych obiektów.
 • Dynamiczna integracja informacji: Narzędzie Geoscope integruje dane pochodzące z wielu źródeł i w wielu formatach, w tym z serwisów zewnętrznych: postęp prac budowlanych, dokumenty lub zdjęcia.
 • Zarządzanie alarmami: Dzięki w pełni konfigurowalnemu automatycznemu systemowi alarmowemu otrzymują Państwo ostrzeżenia w czasie rzeczywistym zapewniające optymalne monitorowanie projektu.
 • Specjalne interfejsy: Interfejsy różnych uczestników projektu mogą być dostosowane do potrzeb, tak aby dostarczać najbardziej istotne informacje.
 • Rozwiązania Cloud, Desktop & Mobile: Korzystanie z narzędzia Geoscope jest możliwe z dowolnego miejsca: poza wersją na komputery, dane są dostępne także na tabletach i smartfonach.
 • Animacje 3D oraz izolinie: Przejrzysty i przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia uproszczoną interpretację zjawisk geotechnicznych i konstrukcyjnych.

USŁUGI

Nasi eksperci biznesowi i techniczni uwalniają moc technologii cyfrowych w sektorach budownictwa, zarządzania infrastrukturą i nieruchomości.

Wspieramy naszych klientów w transformacji i wdrażaniu nowych źródeł dochodu. Przez pryzmat sektora analizujemy procesy docelowe, tworzymy cyfrowy harmonogram organizacji, zarządzamy wprowadzaniem zmian i tworzymy innowacyjne, dedykowane rozwiązania, aby sprostać wyzwaniom naszych klientów.