Mapping

Przedstawicielom przemysłu, budownictwa, samorządom i zarządcom infrastruktury dostarczamy skrojone na miarę rozwiązania w zakresie digitalizacji 3D/4D w celu usprawnienia zarządzania ich aktywami i konstrukcjami, od projektu do eksploatacji.

Jesteśmy uznawani za wiodącego gracza w dziedzinie digitalizacji, czy to na potrzeby kartografii, metrologii czy modelowania 3D, w następujących obszarach zastosowań: działalność przemysłowa, taka jak energetyka jądrowa i hydrotechniczna, a także petrochemia, przedsiębiorstwa budowlane, zarządcy infrastruktury i samorządy.

 

Podejmujemy działania w celu:

 • Uzyskania precyzyjnych danych 3D nawet w ekstremalnym środowisku i warunkach
 • Pomiaru, kontroli, tworzenia planów, modeli i klonów cyfrowych
 • Opracowania rozwiązań wizualizacyjnych i wykorzystania danych 3D
solutions de digitalisation des infrastructures pour les industriels

KLIENCI PRZEMYSŁOWI

relevé linéaire héliporté - digitalisation au service des entreprises de construction

Firmy budowlane

digitalisation d'infrastructures linéaires

Zarządcy infrastruktur

digitalisation du patrimoine - collectivités

SAMORZĄDY

KLIENCI PRZEMYSŁOWI

Zapewniamy cyfryzację instalacji naszych klientów

Naszą misją jest dostarczanie naszym klientom informacji przestrzennych niezbędnych do uzyskania wyczerpującej i dokładnej wiedzy o ich aktywach poprzez prowadzenie badań 3D w środowisku otwartym lub zamkniętym, w tym w elektrowniach jądrowych, instalacjach chemicznych i naftowych oraz w instalacjach podziemnych.

Solutions

 • Założenie:

Dokładne poznanie swoich aktywów; badania zdalne w celu obniżenia kosztów

 • Rozwiązanie:

Pomiary skanerem

 • Przykładowy projekt

ARKEMA 2017, badania wyposażenia zakładu chemicznego Clear Lake (USA)

– Pomiary 3D przy użyciu 2 kolorowych skanerów

– Repozytorium topograficzne

– Przeglądarka połączonych wykresów punktowych

 • Wyzwanie:

Przeprowadzenie ekspertyzy części, wykonanie oceny powierzchni

 • Rozwiązanie:

Kontrola metrologiczna za pomocą przenośnego skanera 3D, mapa różnic w wymiarach pochodzących ze skanu 3D

 • Przykładowe projekty

WEIR 2018, kontrole wewnętrznych komponentów zaworów (elektrownia jądrowa Civaux)

– Pomiar 3D części ruchomych i korpusów zaworów

– Analiza map różnic i wymiarów

 • Wyzwanie:

Posiadanie bardzo szczegółowej wiedzy na temat swoich instalacji, zapewnienie projektom koncepcyjnym wyższej niezawodności

 • Rozwiązanie:

Pomiary skanerem i zdjęcia zakładu, modelowanie oddające stan rzeczywisty budowy

 • Przykładowe projekty

EDF UTO 2016, badania dotyczące rozbiórki elektrowni jądrowej Brennilis

– Pomiary 3D przy użyciu 2 kolorowych skanerów (700 punktów widzenia na 10 poziomach)

– Robotyzacja w celu podniesienia zbiornika

– Model TQC

 • Wyzwanie:

Stworzenie narzędzi do eksploatacji lub wizualizacji danych 3D, które spełniają potrzeby różnych użytkowników.

 • Rozwiązanie:

Specjalne opracowanie

 • Przykładowe projekty

SOGEA 2017, zbiornik wody pitnej

– Pomiar fotogrametryczny

– Przeglądarka eksploatacji modelu 3D z awatarem

Nasza wartość dodana

 • Opanowanie większości dostępnych narzędzi i technik pozyskiwania danych, zarówno powietrznych, naziemnych, podziemnych, jak i podwodnych
 • Możliwość wykonywania pomiarów pod wodą i przy promieniowaniu oraz robotyzacja operacji
 • Możliwość przetwarzania dużych plików źródłowych (technologia dużych zbiorów danych)
 • Integracja wielu różnych danych (wykresy punktowe, zdjęcia, tekstury, informacje)

Firmy budowlane

Naszą misją jest dostarczanie firmom budowlanym map cyfrowych, które umożliwią im optymalizację ich projektów, zarówno na etapie przetargu, projektu, budowy, jak i realizacji.

Solutions

 • Wyzwanie:

Poprawa rzetelności odpowiedzi na zaproszenia do przetargu i optymalizacja etapu projektowania

 • Rozwiązanie:

Mapowanie z dokładnością topograficzną istniejących obiektów przy użyciu metody LiDAR

 • Przykładowe projekty

Realizacja planów topograficznych w skali 1:1000 na ponad 1000 km projektu infrastruktury liniowej

 • Wyzwanie:

Uniknąć przekroczenia budżetu

 • Rozwiązanie:

Kalibracja postępów budowy poprzez okresowe mapowanie

 • Przykładowe projekty

Pozyskiwanie danych LiDAR i kwartalne obliczenia ilości dotyczące robót ziemnych w projekcie SEA

 • Wyzwanie:

Dostarczanie dokumentacji wykonanych robót wraz z geometryczną kontrolą zgodności wykorzystywaną przez operatora

 • Rozwiązanie:

Realizacja planów TQC związanych z infrastrukturą zbudowaną zgodnie z potrzebami operacyjnymi

 • Przykładowe projekty

Realizacja ponad 10 000 ha cyfrowych planów powykonawczych.

Nasza wartość dodana

 • Doskonała znajomość branży budowlanej
 • Przygotowana na miarę integracja naszych własnych rozwiązań pozyskiwania danych
 • Platforma wieloczujnikowa (obraz RGB, podczerwień, LiDAR, GPS)
 • Autonomiczne georeferencjonowanie

Zarządcy infrastruktur

Naszą misją jest dostarczanie zarządcom infrastruktur cyfrowych inwentaryzacji ich infrastruktury, a także współdziałających narzędzi pozwalających na optymalizację zarządzania i eksploatacji ich aktywów

Solutions

 • Wyzwanie:

Poznanie aktywów w celu lepszego zarządzania

 • Rozwiązanie:

Mapowanie z dokładnością topograficzną istniejących obiektów przy użyciu metody LiDAR i obrazowania

 • Przykładowe projekty

Realizacja planów topograficznych w skali 1:1000 na ponad 2000 km projektu infrastruktury liniowej

 • Wyzwanie:

Ograniczenie interwencji podejmowanych na miejscu, mogących zakłócać eksploatację

 • Rozwiązanie:

Przeprowadzanie pomiarów zdalnych za pomocą drona, helikoptera lub pojazdu w ruchu ulicznym

 • Przykładowe projekty

Pozyskanie danych LiDAR z ponad 3000 km infrastruktur

 • Wyzwanie:

Utrzymanie aktualnej bazy danych geograficznych

 • Rozwiązanie:

Przeprowadzanie automatycznych punktowych aktualizacji przy użyciu różnych metod pozyskiwania danych

 • Przykładowe projekty

Pozyskanie danych fotograficznych wysokiej rozdzielczości w celu kontrolowania 350 km torów kolejowych
Pozyskanie danych LiDAR i fotograficznych wysokiej rozdzielczości w celu aktualizacji danych na temat ponad 1000 km linii wysokiego napięcia

 • Wyzwanie:

Dostarczanie wiarygodnych informacji różnym urzędom i usługodawcom

 • Rozwiązanie:

Udostępnianie danych za pośrednictwem portalu internetowego i aplikacji branżowych

 • Przykładowe projekty

Dostarczanie usług Web Map Services zarządcom autostrad za pośrednictwem ScanPrint

Nasza wartość dodana:

 • Zespół specjalistów
 • Dostosowane wdrożenie naszych własnych rozwiązań w zakresie pozyskiwania i udostępniania danych
 • Platforma wieloczujnikowa (obraz RGB, podczerwień, LiDAR, GPS itd.)
 • Rozwiązanie internetowe sprzężone z narzędziami do zarządzania zasobami
 • Doskonała znajomość branży

SAMORZĄDY

Naszą misją jest dostarczanie samorządom wspólnych rozwiązań w zakresie zarządzania przestrzeniami: drogami, budynkami, konstrukcjami podziemnymi, ruchomościami miejskimi.

Rozwiązania

Solutions

 • Wyzwania:

Poznanie obszarów zalewowych miasta w zależności od poziomu rzeki w celu zaplanowania działań mogących powstrzymać powódź.

 • Rozwiązanie:

Wykonanie modelu cyfrowego powierzchni metodą LiDAR z powietrza i modelowanie podnoszenia się stanu wody

 • Przykładowy projekt:

Badanie rozprzestrzeniania się wody w przypadku wezbrania Sekwany w gminie Rueil Malmaison

Nasza wartość dodana:

 • Unikalna wiedza fachowa do realizacji „prawdziwych” klonów cyfrowych
 • Rozwiązania w zakresie powietrznego, naziemnego i podziemnego pozyskiwania danych
 • Platforma wieloczujnikowa (obraz RGB, podczerwień, LiDAR, GPS itd.)
 • Rozwiązanie internetowe sprzężone z narzędziami do zarządzania zasobami